کامیون کمپرسی بی بن

ده چرخ

مدل 2014

فنی سالم - بدون رنگ

جهت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید .

09130601005